Misyon & Vizyon

Karabük Altınkalem Öğrenci Yurdu, Karabük'teki kız ve erkek öğrencilere Ders Yılı boyunca başarılarını zirveye ulaştırmak, yaşantılarına kalite kolaylık ve verimlilik kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ailelerinden uzak olarak yaşayacak öğrencilerimizin daha güvenli ve daha geniş imkanlar eşliğinde yaşamlarını sürdürmelerini hedeflemekteyiz.

Misyonumuz

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, topluma faydalı bireyler yetiştiren, gelişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, evrensel değerleri benimsemiş, bilgi ve becerilerini ülkemiz yararına kullanan, yaşamın her alanında gelişen teknolojilere ayak uyduran, üretken ve bilimsel yeterliliğe sahip ailesine ve toplumu faydalı bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Karabük Altınkalem Öğrenci Yurdu olarak; demokratik, laik, hukuk devleti kurallarına bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen , Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı denetimi dahilinde çağdaş, modern ve yenilikçi yurdumuzda;

  • Kendini sürekli yenileyen, okuyan, inceleyen, araştıran, analiz ve sentezler yapabilen nesillerin yetiştiği

  • Bütün öğrencilerin hayata hazırlandığı; Dünü, Bugüne; Bugünü yarına bağlayan köprülerin kurulduğu

  • Öğrenci, Aile, Yurt ve tüm Eğitim unsurlarının organize ve koordine edildiği

  • Şehir ve Bölgede örnek niteliği taşıyacak kaliteli hizmet anlayışı
  • Hedefimiz

    Karabük Altınkalem Öğrenci Yurdu olarak Karabük'teki eğitim dönemimiz boyunca başarınızı zirveye ulaştırmak, yaşantınıza kalite, kolaylık ve verimlilik kazandırmak üzere tasarlanmıştır.

    Ailelerden uzak olarak yaşayacak öğrencilerimizin eğitim hayatını daha güvenli ve daha geniş imkanlar eşliğinde daha keyifli sürdürmesini hedeflemekteyiz.